SZÉP Kártya

Örömünkre szolgál tájékoztatni Önt, hogy immár végleges szabályozás mentén indíthatjuk a Széchenyi Pihenőkártya integrálást a 2012-es cafeteria-szabaályzatokba.

A Magyar Közlöny 2011. évi 160. számában december 27-én megjelent a SZÉP Kártyára vonatkozó 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet  2012. január 1-től hatályos módosítása. A módosításokat tartalmazó 317/2011. (XII.27.) sz. alapján összefoglaljuk a változásokat.

 • A SZÉP Kártya már nemcsak szálláshely igénybe vétele esetén használható, hanem 3 zsebes (3 alszámlás) lesz, azaz meleg étkezésre és szabadidős szolgáltatásra szálláshely igénybevétele nélkül önállóan is használható.

 • A munkáltatónak/munkavállalónak már nemcsak azt kell eldöntenie, hogy kér-e SZÉP Kártyát, ill. béren kívüli SZÉP Kártya-juttatást, hanem ezen belül pontosan meg kell határoznia, hogy az egyes alszámlákra mennyi összeget szán. Ennek megfelelően január 1-től a munkáltató, amikor készíti az utalás alapbizonylatát (a felosztási listát), dolgozónként nem egy összeget, hanem a 3 alszámlának megfelelően 3 összeget kell közölnie a Kibocsátó Intézménnyel. Maga a pénzügyi utalás (a 3 oszlop összesenjének végösszege) továbbra is egy tételben történhet.

 • A 3 alszámlára vonatkozóan nincs más előírás, mint az éves kedvezményes adózású maximum keret:
  • szálláshely:  225 e Ft,
  • vendéglátás:  150 e Ft,
  • szabadidő:  75 e Ft.

Mindez azt is jelenti, hogy az egyes alszámlákra kerülő összeg meghatározása során nem kell semmilyen belső arányt követni, akár úgy is lehet pld. dönteni, hogy csak 1 alszámlára kerüljön pénz. Fontos azonban tudni, hogy a SZÉP Kártya alszámlára megérkezett pénz később az alszámlák között nem mozgathatók.

 • Az alszámlák felhasználhatóságának azonban bizonyos rugalmasságot biztosít az a lehetőség, hogy a szálláshellyel kapcsolatos kiadásokat mindhárom alszámláról lehet finanszírozni. A 3 alszámla felhasználási lehetősége a következő:

 • szálláshely szolgáltatás:
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),
  • belföldi utazásszervezés (TEÁOR’08 79.12.-ből belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése),

 • vendéglátás:
  • éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR’08 56.10.),
  • egyéb vendéglátás (TEÁOR’08 56.29.)
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.),

 • szabadidős szolgáltatás:
  • egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR’08 86.90.),
  • előadó-művészet (TEÁOR’08 90.01.),
  • múzeumi tevékenység (TEÁOR’08 91.02.),
  • növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR’08 91.04.),
  • vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR’08 93.21.),
  • máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR’08 93.29.),
  • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR’08 96.04.),
  • testedzési szolgáltatás (TEÁOR’08 93.13),
  • egyéb sporttevékenység (TEÁOR’08 93.19-ből verseny- és lovaglóistállók tevékenysége),
  • belvízi személyszállítás (TEÁOR’08 50.30.)
  • egyéb foglalás (TEÁOR’08 79.90-ből-ből az idegenvezetés)
  • szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR’08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90.).

 • A felhasználásra vonatkozó előbbi szabály alkalmazásával kapcsolatban a következőkre hívjuk fel a figyelmet:
  • 2012. január 1-től a kártyahasználat, azaz az engedélyezési eljárás során jelölni kell, hogy a szolgáltatás ellenértéke melyik alszámlát terheli, melyik alszámlából költ a Kártyabirtokos.
  • vendéglátó hely, ill. szabadidős szolgáltatást nyújtó szervezet nem számolhat el, nem kérhet és nem kap engedélyt más zseb megterhelésére, mint a tevékenységének megfelelő vendéglátás zseb, ill. a szabadidő zseb. Ez a szabály vonatkozik arra az esetre is, amikor a szállodában nem vesz a Kártyabirtokos igénybe szállást, hanem külön csak éttermi szolgáltatást, és/vagy külön szabadidős szolgáltatást (pl. fürdő használat).
  • szálláshely szolgáltató viszont mindhárom zseb megterhelésére kérhet és kaphat engedélyt. Azt, hogy melyik zseb terhére történjen a szállás elszámolása, a Kártyabirtokos közli a szálláshely adóval, nyilván annak ismeretében is, hogy melyik zsebben van elegendő fedezete. Egy szállás igénybevétel akár több zsebből történő fizetéssel is rendezhető.
  • A fenti felhasználási lehetőségek a mostani jogszabály-módosítással a korábbiakhoz képest a szabadidős szolgáltatásoknál a belvízi személyszállítással és az idegenvezetéssel bővültek.

 • A 2011-ben juttatott és 2011-ben fel nem használt SZÉP Kártyás támogatások 2012. január 1-től automatikusan a szálláshely alszámlára kerülnek, s szálláshely szolgáltatások számláinak kifizetésére használhatók.

 • A jogszabály-módosítás 4. §-a (a január 1-től hatályos kormányrendelet 3. § (3) pontjának utolsó mondata) rögzíti, hogy a munkáltató számára a SZÉP Kártya támogatás beszerzése és az intézménnyel megkötendő szerződés nem visszterhes. Ezzel a SZÉP Kártya egyértelműen kikerült a közbeszerzés-köteles szolgáltatások köréből.

 • Társkártyát a munkavállaló a Kibocsátó Intézménytől közvetlenül is megrendelhet (tehát a munkáltató/dolgozó eldöntheti, hogy társkártyát a munkáltatón keresztül kér, vagy ezzel az igénnyel közvetlenül a Kibocsátóhoz fordul). Ez utóbbi esetben az élettársi kapcsolatot elegendő az Intézmény felé igazolni egy nyilatkozattal (a Kártyamegrendelő nyomtatványon).

 • A jogszabály kötelezően előírja a SZÉP Kártya telefonos autorizációs lehetőségének megteremtését. Ez az MKB SZÉP Kártya esetében nem jelent módosulást, mivel indulás óta a terminálos és az Internetes fizetés mellett alkalmazzák a telefonos fizetést is.

 • A jogszabályalkotó megerősítette azt az igényét, hogy minden SZÉP Kártya kibocsátó és a vele egy vállalatcsoportba tartozó társaságok (azaz a csoportvezető bank) által kihelyezett terminálok el kell, hogy fogadják a más bankcsoport által kibocsátott SZÉP Kártyát is.

A WebCafeteria elkészült a szükséges fejlesztésekkel és 2012 január 2-től az Ön rendelkezésére áll a hatályos jogszabályoknak megfelelő beállításokkal. Válassza az Ön számára leginkább megfelelő szolgáltatás-csomagot és vegye használatba mielőbb (LINK) !

Fata László barátom, a CafeteriaTREND magazin kiadója összeszedte nekünk a legfontosabb tudnivalókat a munkahelyi étkezés jövő évi szabályairól. Alábbiakban az ő írását adjuk közre mi is, hogy minél több érintetthez eljuthasson.

Az szja. tv. szerint a munkáltató támogathatja a munkavállalói munkahelyi étkezését havi 12.500 Ft értékben.

munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész [ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható - a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott - utalványt, elektronikus adathordozót is],”

Akiknél  van ilyen étkezde, azok már nagyon tervezik, ennek a kedvezménynek a kihasználását, de érdemes egy-két szóra figyelnünk a törvény szövegében. Egyiket-másikat eddig én is félreértettem, de az Adóhivatal munkatársaival konzultálva ezeket az információkat szereztem be.

1. Étterem az irodaházban
Több cég telephelye egy olyan irodaház 2. 5. 9. emeletén van, ahol a földszinten van egy étkezde. Látszólag azonos a telephely, így akár működhetne is a kedvezményes munkahelyi étkeztetés…
…de nem fog.
Az egyes telephelyeknél meg van jelölve az emelet, az irodák száma, és eszerint az étkezőhelynek semmi köze az egyes szinteken elhelyezkedő tőle független munkáltatókhoz. Így az étkezés csak Erzsébet utalvánnyal vagy SZÉP Kártyával valósulhat meg kedvezményesen.
(Kivétel az a cég, akinek esetleg ez az étkezőhely a saját konyhája. Pl. a Kiskukta Kft. üzemelteti a földszinti éttermet, és van a hatodikon is irodája, akkor ő be van jegyezve földszintre is,így használhatja saját éttermét munkahelyi étkeztetésre.)

2. Bejönnek mások is enni
Sok nagy munkáltatónál egyezik a telephely az étteremmel, sőt a gyáron belül működtet egy cég egy konyhát. Na, náluk az elszámolás módjára kell figyelni.
Kézenfekvő lenne, hogy a belépő kártyán, valami utalványon, elektronikus adathordozón kapják meg a dolgozók a lehetőséget, hogy a gyári étkezdében vásároljanak.
Figyelem! Ez csak akkor működhet, ha kizárólag az adott munkáltató munkavállalói esznek az étkezőhelyen. Ha pl. más munkáltatók dolgozói is bejárnak oda ebédelni, akkor az étkezés csak természetben nyújtható, az elszámolás a munkáltató nevére szóló számla alapján történhet. Persze, ha utalványt akarunk használni, akkor lehetőségünk lesz pl. Erzsébet utalvány, SZÉP Kártya használatára.

Köszönjük Laci!


Lehetőségek a cafeteriában 2012 január 1. után


Frissítve: 2011 december 28.


A 2012 január 1-től érvényes, napokban elfogadott adójogszabályok alapján
készítettünk Önnek egy összefoglalót a béren kívüli juttatásokról.


Az 1995. évi CXVII. törvény (SZJA Tv) egységes szerkezetbe foglaltan 2011
november végén fog majd megjelenni, mi azonban megpróbáltuk csokorba szedni a
változásokat. Amint a Magyar Közlönyben megjelenik a végleges, egységes
szerkezetbe foglalt jogszabály, szükség esetén frissíteni fogjuk a tájékoztatót.

A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a kedvezményes adózású juttatásokat
összevontan évi 500.000 Forint értékig adhatjuk, afelett már nem érvényes a
kedvezményes adózás. Az 500.000 Ft-os körbe tartozó juttatásokat

külön bekereteztük.


További újdonság, hogy január 1-jétől a kedvezményes adózás mellett
további 10% EHO-t is kell fizetni, méghozzá a juttatás értékének 1,19-szeresére
vetítve.
Így jön ki az összesen 30,94% adóteher ezeknél a juttatásoknál.

Alábbiakban igyekeztünk összefoglalni a legfontosabb, béren kívüli juttatásokat
szabályozó kérdéseket. Természetesen lesznek még a szolgáltatói oldalon nyitott
kérdések – például vajon az utalványszolgáltatók miként fogják kezelni a
“hidegétkezési utalványt” illetve hogyan kell majd kezelni a Széchenyi-pihenőkártyával
kapcsolatos szabályozást.

2011 2012
Juttatás megnevezése Adóteher mértéke Kedvezmény korlátja Adóteher mértéke Kedvezmény korlátja
Sportrendezvény belépő 0 % 50.000 Ft/év 0 % 50.000 Ft/év
Számítógép használat 0 % korlátlan 0 % korlátlan
Lakástámogatás 0 % 5 millió Ft/5év 0 % 5 millió Ft/5év
Helyközi munkábajárás
14%-ának térítése
0 % korlátlan 0 % korlátlan
Védőoltás 0 % korlátlan 0 % korlátlan
Kockázati Életbiztosítások 0 % korlátlan 0 % korlátlan
Étkezési utalvány
(Erzsébet utalvány 2012)
19,04% 18.000 Ft/hó/fő 30,94% 5.000 Ft/hó/fő
Munkahelyi meleg-étkezési juttatás 19,04% 18.000 Ft/hó/fő 30,94% 12.500 Ft/hó/fő
Helyi utazási bérlet 19,04% korlátlan 30,94% korlátlan
Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás 19,04% Minimálbér 50%
(39.000 Ft/hó)
30,94% Minimálbér 50%
(46.500 Ft/hó)
Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás 19,04% Minimálbér 30%
(23.400 Ft/hó)
30,94% Minimálbér 30%
(27.900 Ft/hó)
Iskolakezdési támogatás/utalvány 19,04% Minimálbér 30%
(23.400 Ft/év/gyermek)
30,94% Minimálbér 30%

(27.900 Ft/év/gyermek)

Széchenyi-Pihenőkártya 19,04% 300.000 Ft/év 30,94% 450.000 Ft/év
SZÉP-Szállás 30,94% 225.000 Ft/év
SZÉP-Étkezés 30,94% 150.000 Ft/év
SZÉP-Szabadidő 30,94% 75.000 Ft/év
Otthoni Internet használat 19,04% 5.000 Ft/hó/fő MEGSZŰNT !!!
Üdülési csekk 19,04% Minimálbér 100%
(78.000 Ft/év)
MEGSZŰNT !!!
Csekély értékű ajándék/utalvány 51,17% 3*Minimálbér 10%
(3*7.800 Ft/év)
MEGSZŰNT !!!


* A táblázatban szereplő adatok 2012-re 93.000 Ft-os minimálbérrel számolva.

Az már biztos, hogy komoly kihívás elé fogja állítani a cafeteria-rendszert üzemeltetőket a korlátok
folyamatos figyelése. A spirálfüzet, de még az eddig jól bevált excel-táblázat is komoly kihívásokkal fog
küzdeni.

A WebCafeteria fejlesztői csapata folyamatosan teszteli a lehetséges megoldásokat és beállításokat, amelyek biztosítják Önnek, hogy mindenben megfeleljen az elvárásoknak. Amint a törvény kihirdetésre kerül és megjelenik a Magyar Közlönyben, azonnal elérhetővé tesszük az Ön számára is.

Addig is próbálja ki a WebCafeteriát itt : www.webcafeteria.hu!


Túl van a parlament a jövő évi adócsomag utolsó előtti, egyben a második legfontosabb szavazásán. Tegnap este a kormány által kért módosító indítványokat kivétel nélkül megszavazták.
A cafeteria szempontjából legfontosabb, hogy a béren kívüli juttatások után az 500.000 forintot meg nem haladó rész után 10 % EHO-t is kell majd fizetnünk. Ennek alapja a juttatás értékének 1,19-szerese, csakúgy, mint az SZJA-számítás esetében…

Az eddig „ismert” szabályok alapján egy gyors számítás azoknak, akik szerint „befellegzett” a béren kívüli juttatásoknak.
Tételezzünk fel 250.000 Ft (azaz havi ~20.000 Ft) béren kívüli juttatást! Ennek járulékköltsége közel 77.000 forint lesz jövőre, tehát összesen 327.000 forintba kerül a munkáltatónak.
Ezzel szemben 250.00 Ft bruttó bér (szintén havi ~20.000 Ft) összes költége megközelíti az előbbit, közel 322.000 forint költséget jelent a munkáltatónál.
Eddig valóban úgy tűnik, hogy nincs különbség, csakhogy a 250.000 forintnyi bruttó bérből hozzávetőleg 160.000 forint nettó marad a dolgozónak, vagyis körülbelül 13.300 forint havonta. Ez pedig bizony jelentős különbség!
20.000 Ft béren kívüli juttatás áll szemben 13.300 Ft bérként történő kifizetéssel. Ez éppen másfélszeres többlet a béren kívüli juttatások javára. Én tehát azt mondom: továbbra is megéri, a kérdés csak az, hogy a munkáltató valóban szeretné-e ezt a többletet a dolgozóinak adni…

Hangsúlyozom, ez a kalkuláció nem a végleges törvények alapján készült, de biztosak vagyunk abban, hogy nagyságrendi változás már nem lesz. A tervek szerint jövő hétfőn lesz az adócsomag zárószavazása és még az utolsó pillanatban is beeshet néhány módosítás.
Mi a magunk részéről folyamatosan teszteljük a lehetséges megoldásokat, és amint a végleges törvényeket valamint a minimálbért közzéteszik a Magyar Közlönyben, azonnal elérhetővé tesszük az új beállításokat felhasználóink számára.

A két hét múlva megrendezésre kerülő Cafeteria PANORÁMA 2012 konferencián már konkrét, gyakorlatias megoldásokat, dokumentum mintákat kaphat első kézből, hogy egyszerűen átalakíthassa cafeteria rendszerét a 2012-es év elvárásaihoz.
Az adótörvények puszta ismerete sajnos kevés egy jó cafeteria rendszer működtetéséhez. Legalább ilyen fontos ismerni azt, hogyan valósítsuk meg a törvényi elvárásokat, hogyan használják munkavállalóink a kapott juttatásokat.
- Miként lehet az étkezést támogatni jövőre?
- Merre tart a Széchenyi Pihenő Kártya 2012-ben?
- Hogyan kezeljük a kártya három új „alszámláját”?
- Milyen új dokumentumokat kell alkalmaznom, hogy kevés adminisztrációval teljesíthessem az új törvényi elvárásokat?

A WebCafeteria segítségével már idén nyilatkoztathatja a munkatársait a 2012-es szabályoknak megfelelően.

Emellett a konferencia abban segíti Önt, hogy pontosan értse a törvényi hátteret, alapos tájékoztatással tudjon válaszolni munkatársai kérdéseire. Ráadásul Fata László a Cafeteria TREND magazin szakértője az általa használt dokumentum mintákat is átadja a résztvevőknek.
Siessen regisztrálni, van még néhány szabad hely: www.cafeteriatrend.hu/panorama

Az előzetes várakozásoknak megfelelő tartalommal jelent meg pénteken délután a törvényjavaslat, melyben a béren kívüli juttatások 2012-re tervezett változásai végre elérhető közelségbe kerültek.

Röviden összefoglalva:

-      ismét lesz hidegétkezési utalvány, havi 5.000 Ft értékben. Ennek kibocsájtóját egy későbbi kormányrendelet fogja szabályozni

-      a SZÉP-kártya az idei 300.000 Ft-ról 450.000 Ft-ra emelkedik úgy, hogy közben bővül a felhasználhatósága:

 • 225.000 Ft szálláshely számlán
 • 150.000 Ft vendéglátás (azaz meleg-étkezés) számlán, ideértve a munkhelyi melegétkeztetést is
 • 75.000 Ft szabadidő számlán, azaz rekreáció és egészségmegőrzés.
 • utóbbiak részletezését Kormányrendelet fogja szabályozni.

-      megszűnik az eddigi havi 5.000 Ft-os internettámogatás.

-     jó hír, hogy az eddig megszokott többi juttatás (egészségpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár, iskolakezdési támogatás, helyi bérlet, iskolarendszerű képzés stb.) marad a régi formában.

A tervezet egyelőre nem említi a korábban jelzett 20.000 Ft-os lakbértámogatást. Egyéb hírekből úgy tudjuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium november 30-ig fogja kidolgozni ennek részleteit, úgy gondoljuk, hogy a végleges törvényben már ez is szerepelni fog.

Ami viszont fontos, hogy a 16%-os, kedvezményes adózás csak a béren kívüli juttatások együttes értékének az évi 500.000 forintot meg nem haladó részére lesz érvényes! Az ezen felüli részt további 27% eho terheli. Ráadásul az 500.000 Ft-os korlátot napi időarányosításban kell majd figyelni a munkaviszonyban töltött időre…

Így első olvasatban komoly kihívás elé fogja állítani a cafeteria-rendszert üzemeltetőket a korlátok folyamatos figyelése. A spirálfüzet, de még az eddig jól bevált excel-táblázat is komoly kihívásokkal fog küzdeni.

A WebCafeteria fejlesztői csapata néhány napon belül elkészül azokkal a beállításokkal, amelyek biztosítják Önnek, hogy mindenben megfeleljen az elvárásoknak. Amint a törvény kihirdetésre kerül és megjelenik a Magyar Közlönyben, azonnal elérhetővé tesszük az Ön számára is.

2011. október 3-tól a K&H megkezdte a Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyával kapcsolatban az ügyfél tájékoztatást. A kártya szerződések megkötésére november 15. után nyílik lehetőség.

2011. október 3-tól a K&H is megkezdte a kis-, és középvállalkozói, vállalati, valamint kártyaelfogadói ügyfél tájékoztatást a SZÉP Kártyával kapcsolatban, és november 15. után pedig lehetőség nyílik a K&H SZÉP Kártya szerződések megkötésére is. Az érdeklődők a K&H Cégvonalon, a K&H Vállalati ügyfélszolgálaton, valamint a K&H honlapján keresztül tudhatnak meg többet az új szolgáltatásról, illetve az igénylés és a szerződéskötés módjáról.

„A K&H Magyarország egyik vezető pénzügyi szolgáltatója, több mint 100 000 munkáltatói ügyféllel rendelkezünk a kis- és középvállalkozások, valamint a nagyvállalatok körében.”– mondta el dr. Bába Ágnes, a K&H Bank lakossági banki divízióért felelős vezérigazgató-helyettese. „A K&H rendelkezik az egyik legnagyobb POS hálózattal Magyarországon, valamint jelentős részesedésünk van mind a belföldi, mind a nemzetközi forgalom szempontjából fontos elfogadóhelyek között. A K&H kiemelt szerepet szán a SZÉP Kártya kibocsátás és elfogadás technológia fejlesztésének, valamint a lakossági, vállalati, vállalkozói ügyfeleink minél magasabb szintű kiszolgálásának. Szolgáltatásaink partnereink igényeihez igazítottuk, így külön a munkáltatóknak és külön az elfogadók részére kialakított szolgáltatási csomagot kínálunk majd, lehetővé téve POS termináljaink SZÉP Kártya elfogadását is.”

Forrás: K&H Sajtóközlemények

/Az alábbi cikket az atecéged.hu portál jóváhagyásával tesszük közzé. Az eredeti cikket itt olvashatja. Köszönjük az atecéged.hu-nak, hogy engedélyezte a megjelenést!/

Széchenyi Pihenőkártya. Ez folyik a csapból is, mégsem tudod, mi a teendőd? Nem tudod, hogyan fogj neki, kinél igényeld, mit kell kitöltened, mennyi időbe telik, hogyan kerül a dolgozóhoz a kártya, és mit kell tenned, ha társkártyát is kér? Összefoglaltuk, és arra is kitértünk, mire ügyelj, hogy az adóellenőrzésnél se érjenek meglepetések.

Kezdjük egy kis alapozással:

1.    A Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP) a bérhez képest kedvezményes adózású béren kívüli juttatás, csak szja-t kell a szuperbruttójára fizetni, vagyis csak 19,04% a közterhe. A munkáltatónak nem kerül pénzbe az igénylése.
2.   Egy dolgozó évente maximum 300 ezer forint értékben kaphat kedvezményes feltöltést a kártyájára (ez az összeg több munkáltatótól is származhat).
3.    A dolgozó a saját keretét meg is oszthatja úgy, hogy közeli hozzátartozóinak társkártyát igényel.
4.    A Széchenyi Pihenőkártya az üdülési csekk modern utódja, hasonlóan működik, mint egy bankkártya (elektronikus utalványkártya).
5.    Címletei nincsenek, mint az üdülési csekknek, vagyis forintra pontosan lehet vele fizetni.
6.    A dolgozókban azt kell tudatosítani, hogy egyelőre csak szállásfoglaláshoz kötött szolgáltatásokra érvényes, vagyis csak szállodákban vagy belföldi utazásszervezőknél lehet vele fizetni. (Jövőre elvileg már közvetlenül az éttermekben is elfogadhatják majd, és a fürdők is lobbiznak hasonló kiváltságért.)
7.    Az üdülési csekkel még az érvényességi idején belül, de legfeljebb 2012. december 31-ig lehet fizetni. (Kedvezményes adózással már csak 2011. szeptember végéig adhattok ki üdülési csekket.)
8.    Ha már az év elején beállítottátok a Széchenyi Pihenőkártyát a cafeteria keretbe, akkor nincs más hátra, mint igényelni. Ha még nem, akkor a cafetéria-szabályzat módosításával most is beállíthatjátok.
9.    Jelenleg az OTP Pénztárszolgáltató valamint az MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. forgalmazza a SZÉP-et, és elképzelhető, hogy később a K&H is csatlakozik a programhoz. Nem kell annál a banknál bankszámlával rendelkeznetek, ahol a SZÉP-et igényelni szeretnétek.
10.    Elvileg mindent az interneten kell majd intézni, de van még néhány dolog, ami nem működik (hamarosan ezek is működni fognak, azt ígérték…). Emiatt pl. egyelőre postán kell feladni a netről letöltött és részben számítógéppel, részben kézzel kitöltött nyomtatványokat.


Akkor vágjunk bele! Nézzük pontról pontra, hogyan tudtok kártyát igényelni a dolgozóknak?

1. Köss szerződést a szolgáltatóval!

Az OTP-nél…

Az otpszepkartya.hu-n a „Munkáltatóknak” szóló menüpontban a „Munkáltatói szerződéskötés”-t kell kiválasztani. Itt kell megadni a céges adatokat. Ahol kis kék kérdőjelek vannak, azokra ráállva látható, hogy pontosan milyen adatot várnak az adott mezőbe. (Ha ezeket nem olvasod el, az oldal alján óvatlanul beikszelhetsz olyan szolgáltatásokat is, amelyek nem kapcsolódnak a kártyarendeléshez.)

Alul a „Szerződésminta megtekintése”-re kattintva nézheted meg, akár még az adatok kitöltése előtt, mi fog állni a szerződésben.

Ha kitöltötted a céges adatokat, akkor szintén alul a „Szerződés érvényesítése”-re kell kattintanod. Ekkor feljön a „Munkáltatói szerződés ajánlat nyugta” ablak, és megkér, hogy 2 példányban nyomtasd ki a dokumentumot, írd alá, majd küldd el postán a kártyakibocsátónak (OTP Pénztárszolgáltató Zrt., OTP Széchenyi Pihenőkártya Csoport részére, 1051 Budapest, Mérleg u. 4.).

Az MKB-nál…

Az mkbszepkartya.hu oldalon a „Munkáltatóknak” lapon jobb oldalon a letölthető dokumentumok között találod a Munkáltatói szerződést, továbbá az „Elektronikus utalványrendelés” valamint „társkártyaigénylés” című táblázatokat.

A Munkáltató szerződést PDF formátumban tudod kitölteni majd onnan kinyomtatni és aláírás után postán el kell küldened az MKB címére (MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft. 1821 Budapest)

2. A feldolgozott szerződést – aláírás után visszapostázza neked a szolgáltató, egyúttal az OTP esetében megkapod a belépési azonosítóidat is. Ez kb. 7 munkanapot vesz igénybe.

3. Az azonosítók használatával már be is tudsz lépni az OTP-webkapun, hogy kártya és társkártya-rendelést állíts össze, és tölts fel. Nincs korlátozva, hogy minimum vagy maximum hány dolgozónak lehet kártyát igényelni. Ahogy a szolgáltató megkapta a megrendelést, 2 munkanapon belül köteles annak elfogadásáról szintén a webkapun keresztül visszaigazolást küldeni.

Az MKB esetében a letöltött excel-fájlokat kell kitöltened a szükséges adatokkal. A kitöltésben segítségedre lesz a Szükséges adatok köre című dokumentum. Nem kell megijedni, nem ördöngősség.

Az elkészült Excel táblázatokat pedig e-mailben küldd el a megadott címre, az MKB informatikai rendszere fogja ellenőrizni és feltölteni.

A főkártya-rendelésekhez nem kell további dokumentumokat kinyomtatni. Az OTP esetében azonban szükséged lesz minden egyes társkártya-igénylő számára a szerződés 3. számú mellékletét kinyomtatni és kitölteni (minden dolgozóra külön), ezt alá kell írnia a munkáltatónak és a munkavállalónak is és két tanúnak kell hitelesítenie.

A kártyaigényléssel kapcsolatban a Cafeteria Trend szakértője, Fata László arra hívta fel a munkáltatók figyelmét, hogy a dolgozót nyilatkoztatni kell, több kérdésben is. Az egyik, hogy más munkáltatótól is kap-e SZÉP kártyára pénzt, és ha igen, honnan, mennyit.

Amennyiben közeli hozzátartozójának társkártyát kér, akkor a rokonsági fokról is nyilatkoztatni kell. Közeli hozzátartozók: a szülő, nagyszülő; a gyerek, unoka; a testvér; a házastárs, élettárs (elég, ha a dolgozó nyilatkozik arról, hogy élettársáról van szó, nem kell feltétlenül bejegyzett élettársi státus) illetve az örökbefogadó, nevelő- vagy mostoha szülő és az (örökbefogadott, nevelt vagy mostoha) gyermek. A főkártya díjmentes, a társkártyák viszont (már az első is) 1500Ft+25% áfába kerülnek (1875Ft), amit a dolgozónak kell fizetnie (az OTP neki küldi ki a számlát, míg az MKB a munkáltatótól várja majd a fizetést).

Azt se felejtsd el, hogy írásban kell a dolgozóval tudatnod, hogyan kell a kártyát rendeltetésszerűen használni, s a tájékoztatót alá is kell vele íratnod és egy példányát el kell tenned. A kártyaigénylő lapokat, a nyilatkozatokat és az aláírt tájékoztatót eredetiben 5 évig kell megőrizi (a munkáltatónak és a munkavállalónak is).

Ha sejted, hogy a dolgozód még valószínűleg soha nem használt bankkártyát (vagy vásárlásra nem használta, csak készpénzfelvételre), kérdezz rá erre is. Biztosan értékelni fogja, ha elmondod neki, hogyan zajlik egy ilyen vásárlás.

4. A szolgáltató legyártatja és kiküldi a kártyákat. Jellemzően ez kb. 10-15 napot fog igénybe venni. Ez részben függ a rendelt mennyiségtől, továbbá attól, hogy központilag, a cég székhelyére vagy a dolgozók lakcímére kérted a kártyák kézbesítését

5. Az OTP-nél ezután igényelhetsz egyenlegfeltöltést a dolgozók kártyáira, szintén a webkapun keresztül.

Az MKB esetében már a korábban említett „Elektronikus utalványrendelés” című Excel-táblában megtetted ezt, tehát ezzel már nincsen teendőd.

Jó, ha tudod… Azt, hogy milyen ütemezésben küldöd a pénzt a dolgozók kártyájára, te döntheted el, de erről tájékoztatnod kell a dolgozókat. Ha már a kártyán van a pénz, akkor azt nem kérheted vissza. Az ütemezéssel kapcsolatban ezért érdemes mérlegelned, hogy egy összegben, vagy több részletben fizet-e a céged. Ha nagy a fluktuáció nálatok, lehet, hogy érdemesebb részletekben utalni. Viszont ha több részletben (például havonta) külditek a pénzt, akkor minden alkalommal végig kell csinálni az egyenlegfeltöltés-igénylési procedúrát (plusz a többszöri utalás miatt a bankköltség is több lehet). A dolgozóid kérését is érdemes lehet figyelembe venned.

6. Utalnod a szolgáltatótól kapott számviteli bizonylat ellenében 5 munkanapon belül kell (bármelyik pénzintézettől). Egyetlen utalással küldheted az összes dolgozó egyenlegét.

7. Ahogy a szolgáltató számlájára megérkezik az utalásod, 2 munkanapon belül írja jóvá a munkavállaló(k) utalvány nyilvántartásában a kért összegeket (vagyis a dolgozók kártyájára kerül a pénz). Ekkor engedélyezi a szolgáltató, hogy használni lehessen a kártyát.

Milyen technikai feltételek kellenek a Széchenyi Pihenőkártya igényléshez:

 • számítógép
 • internet
 • nyomtató

A legegyszerűbb azonban, ha máris regisztrálsz a WebCafeteria próbaverziójára, hiszen nálunk már mindkét szolgáltató elérhető. De ezzel majd egy későbbi írásban foglalkozunk részletesebben…

A szerződéskötéskor munkáltatói útmutatót is kapsz tőlük (nyomtatott és elektronikus formában). Kívánság és igény esetén részletes munkavállalói tájékoztatót is készítenek neked.

Figyelem! A Széchenyi kártya bevezetése érintheti az érvényes bérmegállapodást, szakszervezeti egyeztetésre vagy a kollektív szerződés módosítására is szükség lehet. A cafeteria keretrendszert módosítani kell, és a dolgozók nyilatkoztatását és tájékoztatását sem szabad elfelejteni.

A jövő évtől kibővül a Széchenyi Pihenőkártya (SZÉP-kártya) rendszere – közölte Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter a parlament sport- és turizmusbizottsága ülésén kedden, írja az MTI.

A miniszter bejelentette, hogy ősszel kerül az Országgyűlés elé a kibővítést célzó javaslat és a tervek szerint az új rendszer jövő év január 1-jétől működik. Mint mondta, a Szép-kártyához három elkülönülő számla tartozik majd, és nő a munkáltató által kiadható összeg is.

A részletekről szólva elmondta: az éves keret szálláshely szolgáltatásra 225 ezer forint, meleg étkezésre 150 ezer forint, szabadidős, egészségmegőrző célra 75 ezer forint áll majd rendelkezésre.

Emlékeztetett, hogy az üdülési csekkek jövő évben is felhasználhatók, de a SZÉP-kártyának három-négyszer nagyobb lesz a vásárlóereje elődjéhez képest.

Bejelentette még, hogy a tárca külön koncepciót készít a vendéglátás fejlesztésére. Ez eddig csupa pozitív fejlemény… Várjuk a jogszabályokat…

forrás: portfolio.hu

Frissítve: 2011 szeptember 6

Ugye Ön is hallotta a hírt, hogy az egyik legnépszerűbb színész-műsorvezető 10 hónap letöltendő börtönbüntetést kapott másodfokon?

Az index.hu-t lapozgatva egy ennél sokkal izgalmasabb cikkre bukkantam az imént, amely azt latolgatja, hogy vajon milyen eszközökkel tudja a Kormány a 2012-es büdzsében már most is látható lyukakat betömni. A cikkben van egy felsorolás, amelynek 4. pontja arról szól, hogy akár százmilliárdokat is meg lehetne spórolni a béren kívüli juttatások totális eltörlésével. Nagyon emlékeztet ez engem arra a 2008 novemberi találgatásra, amikor az akkori gazdasági kabinet „szellőztetett meg” hasonló elképzeléseket…

Felmerült bennem néhány kérdés:

1.     Ha van reális alapja ennek az elképzelésnek, akkor miért a nagy felhajtás a SZÉP-kártya mellett? Sőt, miért találkozunk egyre gyakrabban azzal a tervvel, hogy a SZÉP-kártya felhasználhatóságát bővíteni tervezik?

2.     Vajon mennyire támogatja ez a gondolat a munkahely-teremtést, a foglalkoztatás bővítését? Mert ugyebár a cégek valószínűleg inkább létszámot csökkentenének a megemelkedő járulékterhek miatt…

3.     Másodlagos hatásként teljesen eltűnik egy „iparág”, amely az elmúlt nagyjából 10 évben tanácsadóként, szolgáltatóként a cafeteria-rendszerek üzemeltetéséből élt. Persze ez eddig se érdekelt senkit, az irigyek talán még örülnek is ennek :)

4.     Vajon mi a célja a médiának azzal, hogy ilyen és ehhez hasonló „álhírekkel” próbálja még inkább elbizonytalanítani az egyébként is kiszolgáltatott helyzetben lévő vállalkozásokat?

Nem, nem arról szól e rövid megjegyzés, hogy eltántorodnánk eddigi munkánktól. Ellenkezőleg, minden eddiginél nagyobb lendülettel dolgozunk a 2012-es fejlesztéseken. Jöjjön, próbálja ki itt!

Gondolatébresztőnek szántam, ossza meg velünk a véleményét, itt a blogon!

Az eredeti cikket itt találja:  http://goo.gl/Mkl0d (biztonságos rövidített link!)


Frissítve: 2011 június 3

Júliusban az OTP kibocsátja az első Széchenyi Pihenő Kártyákat. A többi bank közül is sokan gondolkodnak a csatlakozáson.

Az OTP elsőként jelentkezett a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP) kibocsátói körébe, már kötik az elfogadóhelyekkel a megállapodásokat és a tervezett menetrend szerint júliusban kibocsátják az első plasztikokat − tudta meg a Napi Gazdaság meg Róth Lajostól, a legnagyobb magyar bank pénztárszolgáltatójának vezérigazgatójától. Úgy látja, hogy a piac nyitott, számítanak más kibocsátók belépésére is, de mindent megtesznek, hogy a leggyorsabban, a legmagasabb minőségben biztosítsák a rendszer szolgáltatásait.

Ami a lehetséges konkurenseket illeti, az MKB már jelezte csatlakozási szándékát, de a többiek mintha kissé lemaradtak volna. A Napi Gazdaság érdeklődésére a K&H-nál jelezték: egyelőre vizsgálják ennek lehetőségét. Az UniCreditnél most folynak a SZÉP kibocsátásával, üzleti modelljével kapcsolatos szakmai elemzések. A Raiffeisennél úgy tudják, hogy a SZÉP kibocsátására azok a bankok jogosultak, amelyeknek van saját egészségpénztáruk (OTP, K&H, MKB). Ezzel együtt ők is gondolkodnak azon, milyen módon lehetne csatlakozni a kibocsátókhoz. A Citibank, a TakarékBank és a Budapest Bank viszont egyelőre biztosan nem lép a ringbe.

Forrás: napi.hu

Archívum